Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Kierownictwo / Sekretarz

Sekretarz

Piotr Dudło

Podstawa zatrudnienia: 

Sekretarz Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 902) Sekretarz podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

Zatrudniony na stanowisku Sekretarza Miasta od dnia 01.12.2010 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Sekretarz Miasta zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

 

Do zakresu działania Sekretarza Miasta (który w strukturze organizacyjnej Urzędu posiada symbol: SE) należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
 • organizowanie pracy Urzędu;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych;
 • przygotowywanie tematyki narad Prezydenta;
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Gminy, zakład budżetowy, instytucję kultury materiałów na sesje Rady Miasta;
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;
 • prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Prezydenta;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Urzędu w zakresie prawidłowości stosowania aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wewnętrznych;
 • usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 • nadzór nad kontrolą dyscypliny pracy;
 • zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonego nadzoru;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Prezydenta Miasta.

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
pokój 103 (I piętro)

telefon:

(32) 235-21-21

  (32) 339-22-06

fax:

 (32) 235-15-21

 e-mail:

um [at] knurow.pl


Zobacz także:

Nazwa

FormatZobacz

Struktura organizacyjna Urzędu

 Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Knurów

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

 

 

    

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności