Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / „Śmieci po nowemu” – zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi / PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Do PSZOK-a w Knurowie mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców gminy Knurów, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Knurów.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono PPHU KOMART sp. z o.o.

PSZOK  działa w dwóch lokalizacjach na terenie Knurowa tj.:

 • przy ul. Szybowej 44 (tel. 32 335 50 60 ) - teren RIPOK (składowisko odpadów)
 • przy ul. Szpitalnej 7 (tel. 32 235 11(83 i 33) - siedziba firmy KOMART

 

PSZOK jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:

 • środa, piątek w godzinach od 13:00 do 17:00,

 • sobota w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

Do PSZOK-a  można dostarczyć:

 1.  przy ul. Szybowej:
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone (trawa, liście, przycięte gałęzie i krzewy),

 • zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów,

 • chemikalia i opakowania po nich,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

 • inne odpady po uzgodnieniu z Operatorem.

        2. przy ul. Szpitalnej:

 • chemikalia i opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,

 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • inne odpady po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta, w tym: odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady budowlane i rozbiorkowe (poremontowe)

Wymienione odpady są przyjmowane bezpłatnie z nieruchomości zamieszkałych, objetych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Knurów. Dla wlaścicieli nieruchomości niezamieszkałych, oraz przedsiębiorców,  którzy chcą dostarczy odpady obowiązuje cennik dostępny  w Biurze Obslugi Klienta na terenie PSZOK-a.

Koszty transportu odpadów do PSZOK ponosi właściciel odpadów.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • tworzywa sztuczne,

 • papier,

 • metal,

 • szkło i opakowania wielomateriałowe,

 • odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne,

 • odpadowa papa, gonty, ondulina, wełna mineralna, styropian pochodzący z dociepleń,

 • gleba i ziemia w tym kamienie,

 • części samochodowe (np.: zderzaki, lampy, reflektory, szyby, fotele),

 • żużel i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym

PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności ich gromadzenia do czasu okresowych zbiórek.

Każdy dostarczony odpad będzie ewidencjonowany w związku z tym należy dostarczyć obsłudze PSZOK-a wypełniony druk potwierdzenia przekazania odpadu który znajduje się w załączeniu.

Właściciel odpadu otrzyma kartę przekazania odpadu będącą potwierdzeniem prawidłowego pozbycia się odpadu.

Koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy że przeterminowane leki tak jak dotychczas można oddać w 8 aptekach na terenie Knurowa. Prosimy aby do pojemników wrzucać leki bez zewnętrznych tekturowych opakowań które można umieszczać    w pojemnikach na makulaturę. Wykaz aptek prowadzących zbiórkę znajduje się TUTAJ

 


 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności