Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Gospodarka / Zbycie nieruchomości gminnych

Zbycie nieruchomości gminnych

Zasady zbycia nieruchomości gminnych w trybie przetargowym, w tym sprzedaż , oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawa, uregulowane są następującymi aktami prawnymi :

  • ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami).
  • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami).
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  • uchwałą Nr  XXVI/467/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do Prezydenta Miasta, który dokonuje wyboru formy prawnej zbycia nieruchomości, przy czym jeżeli przepis prawa nie stanowi inaczej, sprzedaż, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz oddanie nieruchomości w dzierżawę następuje w drodze przetargu.

Prezydent Miasta ogłasza przetarg oraz poprzez komisję przetargową organizuje i przeprowadza czynności przetargowe, wybierając jedną z form:

  • przetarg ustny nieograniczony
  • przetarg ustny ograniczony
  • przetarg pisemny nieograniczony
  • przetarg pisemny ograniczony

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny poprzez licytowanie ceny wywoławczej nieruchomości , ustalanej na podstawie jej wartości rynkowej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz spełnią pozostałe wymogi formalne określone w warunkach przetargowych.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów na nieruchomości gminne udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pod numerami telefonów:   (32) 339 22 29,   (32) 339 22 27

 

Oferty zbycia nieruchomości gminnych

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności