Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Zarys historyczny / Obiekty pod ochroną konserwatorską

Obiekty pod ochroną konserwatorską

Środowisko kulturowe Knurowa, rozumiane jako zachowane materialne dziedzictwo przeszłości miasta, jest stosunkowo młode, związane z industrialnym okresem rozwoju miasta, jeśli pominąć wciąż czytelne, aczkolwiek silnie przekształcone siedlisko dawnej wsi.

Dawny dworek z niewielkim parkiemNajstarsze pozostałości wiejskiego okresu rozwoju Knurowa skupiają się w dolinie Knurówki na północ od ul. 1 Maja; stanowią je przede wszystkim rejon silnie przekształconego dawnego dworu z niewielkim parkiem, a także stary cmentarz parafialny przy ul. Ks.Koziełka. Ślady wiejskiego okresu rozwoju Knurowa stanowią także nieliczne już siedliskowe zagrody w dolinie Knurówki oraz silnie przekształcony wtórnymi podziałami, charakterystyczny dla wsi łańcuchowych, układ działek siedliskowych. Pozostałości gospodarki wiejskiej - wielkoobszarowej zachowały się także w południowo-zachodniej części miasta w Szczygłowicach w postaci zdegradowanego założenia dworsko-parkowego Wilcza Górna.

Jak już zaznaczono, zdecydowanie większa część dziedzictwa kulturowego miasta ma stosunkowo nieodległą przeszłość i wiąże się z rozwojem przemysłu na obszarze Knurowa. Chronologicznie rzecz ujmując najstarszy element tego okresu stanowi:

  • zespół zabudowy przemysłowo-mieszkaniowej zakładów Krywałd-Erg (Lignoza) z końca XIXw.
  • niektóre obiekty w Knurowie (część kamienic, budynek pomocniczy obecnej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1)
  • nieco młodsze są obiekty związane z kopalnią Knurów i późniejszą koksownią: zabytki techniki, osiedla patronackie, obiekty użyteczności publicznej (szpital, przedszkole, szkoła podstawowa, apteka, poczta, hotel
  • obiekty z dwudziestolenia międzywojennego: Ratusz miejski  i kościół parafialny pw. św. Cyryla i Metodego.

Na terenie Gminy Knurów nie ma zabytku wpisanego do rejestru zabytków, ale są obiekty objęte ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a obecnie wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

                                
 

Nazwa dokumentu

FormatZobacz

Gminna Ewidencja Zabytków

Program opieki nad zabytkami Gminy Knurów na lata 2013 - 2017

                     


Plan z 1919 roku przedstawiający Kolonię robotniczą III

 

Kolonia robotnicza III , plan z 1919 r.

     

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności