Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Wykaz projektów 2014-2020 / Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii

 

Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii


 

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Słoniny 25 w Knurowie. W ramach prac budowlanych zakłada się przebudowę pomieszczeń części mieszkalnej z wydzieleniem dodatkowego mieszkania na parterze poprzez zaadoptowanie pomieszczeń gospodarczych oraz powiększenie jedenego z mieszkań na piętrze poprzez adaptację strychu. Projekt przewiduje remont łacznie 8 lokali.

Realizacja projektu przypada na lata 2017-2018.

 

Główne cele projektu

Realizacja projektu pozwoli na powiększenie zasobu lokali socjalnych w mieście o 8 mieszkań. Infrastruktura wspierała będzie prowadzoną pracę socjalną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem, w ramach komplementarnego projektu miękkiego, ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
1 265 712,26 zł

Dofinansowanie w wys. 62% kosztów kwalifikowalnych:
785 374,46 złł

Wkład własny Gminy Knurów:
480 337,80 zł

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajjdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

 


Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności