Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Wykaz projektów 2014-2020 / Budowa centrum przesiadkowego FOCH wraz systemem sciezek rowerowych

Budowa centrum przesiadkowego FOCH wraz systemem sciezek rowerowych

 

 

Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie

 

 

Informacja o projekcie

Projekt obejmuje budowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie oraz budowę dróg rowerowych o łącznej długości 1714 m.

Realizacja projektu przypada na lata 2019-2020.

 

Główne cele projektu

- podniesienie komfortu życia i podróżowania mieszkańców gminy,
- uatrakcyjnienie transportu publicznego w gminie,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego,
- wzrost świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.

Realizacja projektu jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 ton rocznie [tony równoważnika CO2.]

 

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
4 536 860,30 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
3 502 923,05 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
1 033 937,25 zł

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajjdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności