Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Wrzesień 2020     Imieniny: Filipiny i Eustachego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

KORONAWIRUS


Ilość osób z pozytywnym wynikiem


10


Ilość osób przebywających na kwarantannie w Gminie Knurów


27


Ilość osób pod nadzorem


26


Ilość osób wyleczonych

 

104


Ilość zgonów


3


Dane pozyskane na dzień 17.09.2020 r. godzinę 10:48 z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.


   

Aktualne dane na temat koronawirusa na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym Gminy Knurów) znajdują się ponadto na stronie

http://infogzm.metropoliagzm.pl

https://pssegliwice.pis.gov.pl/?onas=455

    KOMUNIKAT SZPITALA W KNUROWIE SP. Z O.O.


Zewnętrzny punkt pobrań materiału do badań w kierunku COVID 19


Szpital w Knurowie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i okolic zdecydował się wyjść naprzeciw zaistniałej trudnej sytuacji pandemii i zakontraktował na ten czas osobny punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Punkt jest dla osób , którzy kończą kwarantanną i w 12 dniu przyjeżdżają swoim samochodem na badanie.

Punkt pobrań wymazów zlokalizowany jest w osobnym budynku – nie połączonym z budynkiem szpitala i osobną drogą wjazdu do szpitala ( wjazd bramą od ul. Ogana, która jest otwierana tylko na czas pracy punktu pobrań).


Jak umówić się na badanie?

Konieczne jest umówienie się na badanie dzień wcześniej (czyli w 11 dniu kwarantanny)

Telefonicznie pod numerem tel.: 518-802-710


Jak dokładnie działa punkt pobrań?

Osoby pozostający na kwarantannie w 11- tym dniu (przy czym dzień rozpoczęcia kwarantanny liczymy jako dzień „0”), które otrzymały wiadomość sms z informacją o zgłoszeniu się na pobranie wymazu, umawiają się telefonicznie na dzień i godzinę pobrania materiału w 12 dniu kwarantanny.

Punkt pobrań jest czynny: w dni powszednie, od poniedziałku do piątku: 14:00 – 16:00

sobota, niedziela i dni świąteczne: 07:30 – 09:30

 

Jak wygląda pobranie wymazu?

Osoby umówione na pobranie materiału podjeżdżają swoim samochodem do bocznej bramy Szpitala od ul. Ogana, i nieopuszczając pojazdu czekają na podejście personelu medycznego. Pracownik sprawdza tożsamość pacjenta (proszę przygotować dowód osobisty) i przez opuszczoną szybę w pojeździe pobiera wymaz. Po pobranym badaniu pacjent wraca samochodem do domu. Na czas dojazdu i wykonania badania pacjent zwolniony jest przez Sanepid z kwarantanny.

 

Pacjenci, nie wjeżdżają na dalszy teren naszego szpitala, co jest komfortowym rozwiązaniem dla pozostałych pacjentów.

 

Pacjent w 11 dniu kwarantanny dostaje SMS na aplikację „Kwarantanna Domowa” informującą o tym, iż może w 12 dniu kwarantanny podjechać do punktu wymazowego i wykonać badanie – wymaz w kierunku COVID 19.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ znajduje się informacja o Punktach Pobrań materiału do badań w kierunku COVID 19. Pacjent wybiera punkt do którego chce się udać (lub uda mu się dodzwonić) i zapisuje się na wymaz. Punkt pobrań tworzy zlecenie pacjenta w systemie EWP (jeśli dany pacjent się w nim znajduje) i informuje pacjenta o dniu i godzinie wymazu. Jest również informowany, iż należy powiadomić policję o tym fakcie.

Pacjent podjeżdża pod wskazany adres punktu wymazowego w umówionym terminie swoim samochodem. Po okazaniu dowodu osobistego i wykonaniu wymazu z gardła odjeżdża do domu.

Wyniki badań dostarczane są przez laboratorium, które wykonało badanie do odpowiedniego sanepidu, zostaje również wpisane w system EWP oraz w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl)

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe od 15 czerwca 2020 r. będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.  Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Testy będzie można wykonać ,nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego ,w naszym Punkcie Pobrań w Knurowie przy ul.Ogana. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Z badania będzie mogł skorzystać również opiekun dziecka w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dziecka wykonywanego pod opieką dorosłego.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 

(data wytworzenia informacji : 09.06.2020r.)


 

 

KOMUNIKAT  NR 2

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGODrodzy Mieszkańcy, wobec rozpowszechnianych przez różne osoby nieprawdziwych informacji dotyczących ilości osób objętych kwarantanną w gminie Knurów informuję, że na dzień 26 marca 2020 r. opierając się na danych statystycznych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach, który te dane pozyskuje z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach, liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną domową wynosi 58. Wszystkie te osoby objęte są opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz znajdują się pod nadzorem  Policji. Jak do tej pory  osoby te wykazały się dużą odpowiedzialnością i zrozumieniem zaistniałej sytuacji, wynikiem czego jest brak jakiejkolwiek interwencji ze strony funkcjonariuszy Policji operujących na teranie gminy Knurów.

Jednocześnie informuję, że na terenie Powiatu Gliwickiego przebywają w kwarantannie domowej dodatkowo około 132 osoby. Są to osoby które przekroczyły granice naszego Państwa i z racji tego, poddane są kwarantannie domowej.

Drodzy Knurowianie, mając na uwadze nasze wspólne dobro, apeluję do wszystkich osób zamieszczających w internecie informacje dotyczące epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w naszej gminie, o rzetelność, rozwagę i odpowiedzialność.


PREZYDENT MIASTA

Adam Rams

 

Knurów, dnia 27 marca 2020 r.


 

 KOMUNIKAT  


Drodzy Mieszkańcy informuję, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa w naszym mieście jest pod kontrolą. Ilość osób objętych kwarantanną  jest stabilna. Wszystkie osoby objęte kwarantanną w miejscu zamieszkania pozostają w kontakcie telefonicznym
z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dla osób potrzebujących i objętych kwarantanną w miejscu zamieszkania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dostarczanie żywności, zakup leków a także w razie potrzeby wsparcie psychologiczne. Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych dla osób objętych kwarantanną domową realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie oraz OSP Knurów i OSP Szczygłowice, natomiast osobom które wymagają wsparcia środowiskowego, pomocy udziela MOPS oraz organizacje pozarządowe, które zadeklarowały wolę współpracy. Do tej akcji włączyła się także 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, która zadeklarowała pomoc przy rozwożeniu posiłków dla osób objętych kwarantanną.

Drodzy Knurowianie – bądźmy odpowiedzialni dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych.

Stosujmy się do zaleceń i komunikatów przekazywanych przez służby oraz przyjmijmy  zasadę „Im mniej ludzi w jednym miejscu tym mniejsze szanse rozprzestrzeniania się wirusa.

 

PREZYDENT MIASTA

Adam Rams

 

Knurów, dnia 25 marca 2020 r.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności